PRE SVEGA KVALITET

 

Lamar parketi nemaju podelu po klasama u smislu kvaliteta parketa kao što imaju neki parketi.Takozvane klase kod troslojnih parketa LAMAR odnose se isključivo na vizuelne karakteristike gornjeg sloja drveta od kojeg je sačinjena lamela parketa. Tehničko izvođenje parketnih lamela, a i parketne daske u celini, jednako je kvalitetno bez obzira na to u koju klasu su sortirane prema svojim vizuelnim karakteristikama. Odabirom klase parketa u pojedinoj vrsti drveta, kupac odlučuje da li će parketna površina izgledati ujednačeno po boji i strukturi drveta, ili će do izražaja doći prirodne karakteristike drveta poput godova, čvorova i varijacija u boji, čime parketna površina postaje „življa” i „ prirodnija”.

 

Klase kao vizuelne karakteristike drveta

 

Svaka daska troslojnog Lamar parketa različita je po strukturi drveta što LAMAR parket čini jedinstvenim proizvodom prirode. Zato je Lamar parket u svakoj vrsti drveta moguće odabrati u nekoliko klasa, koje se razlikuju po prirodnim karakteristikama drveta.
 
 

Natur

NATUR

 

Slobodan, prirodan raspored godova,bez pukotina ili oštećenja. Dozvoljeni su samo zdravi, negrupisani čvorovi do 5 mm („ ptičije oko”). Maksimalno tri čvora po parketnoj dasci. Dozvoljene su male razlike u boji i strukturi. Beljike i promene boje nisu dozvoljene.

Rustic

RUSTIC

 

Slobodan prirodni raspored godova, bez pukotina ili oštećenja. Mogući samo zdravi i obrađeni (neispadajući) čvorovi. Broj i veličina čvorova nisu ograničeni, kao ni njihov raspored. Raspukli čvorovi se mogu popunjavati. Dopuštene su izrazite promene u boji i strukturi i dužne beljike.

Hard Rustic

HARD RUSTIC

 

Uočljive su razlike u boji i strukturi. Prečnik čvorova nije ograničen ako ne utiču na stabilnost lamele. Raspukli čvorovi i pukotine se mogu obraditi i ispuniti. Zdrave beljike su dozvoljene. Ova struktura je karakteristična za hrast i daje veoma živahan i rustičan vizuelni izgled.