^

Podovi LAMAR predstavljaju prirodni sklad svake sredine i njenih dragocenosti, kao osećaj topline i lepote koji traje večno. Ne postoji boja u prirodnom drvetu koju LAMAR Parket ne može uhvatiti da bi se realizovala bilo koja ideja u farbanju poda, tako da su mogućnosti za ispoljavanje kreativnosti neograničene.

Hrast Algol

Hrast Rigel

Hrast Naos

Hrast Antares

Hrast Sirius

Hrast Vega

Hrast Mimosa

Hrast Altair

Hrast Castor

Hrast Minor

Hrast Eridan

Hrast Phoenix

Hrast Deneb

Hrast Mintaka

Hrast Shaula

Hrast Lyra

Hrast Capella

Hrast Asterope

Hrast Diadem

Hrast Seginus

Hrast Epsilon

Hrast Centaur

Hrast Mizar

Hrast Cygnus

Hrast Procyon

Orah Alkaid

Hrast Electra

Hrast Arneb

Hrast Acrab

Hrast Merope

Hrast Pollux

Hrast Atria

Hrast Canopus

Orah Pallas

Trešnja Alhena

Bukva Sinistra

Hrast Argo

Hrast Atlas

Orah Orion

Orah Aries

Orah Chameleon

Hrast Dorado